Процедура за избор на изпълнител с предмет

10/11/2017 ❘ 11:16

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ново оборудване - ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 бр. пресформи, термостанция за преса и мелница за пластмаса.”

Обособена позиция 1: Ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер – 1 бр.

Обособена позиция 2: Шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда - 1 бр.

Обособена позиция 3: Хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 бр. пресформи

Обособена позиция 4: Термостанция за преса - 1 бр.

Обособена позиция 5: Мелница за пластмаса - 1 бр.                    

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). 

Краен срок за подаване на оферти 17.11..2017 г. – 00:00 ч.

Изтеглете примерни документи от тук: