Доставка 30.04.2020 г.

30/04/2020 ❘ 11:38

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЗКИ-ВОЛТА” ООД с предмет „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр., състояща се от три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплекс за хидробластиране – 1 бр.
Обособена позиция 2: Комплекс за дробеструене – 1 бр.
Обособена позиция 3: Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” 

Срок за подаване на оферти: 30.04.2020 г. – 11.05.2020 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: понеделник, 11.05.2020 г.

Възложител: „ЗКИ-ВОЛТА” ООД

Изтеглете примерни документи от тук: